Εργαστήριο Τοξικολογίας & Εγκληματολογικής Χημείας

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή

GreekEnglish(Australia)

Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου:

 

Το Εργαστήριο Τοξικολογίας διαθέτει πλήρη εξοπλισμό σε σύγχρονα αναλυτικά όργανα πιστοποίησης, όργανα προκαταρτικής εξέτασης καθώς και σε όργανα προετοιμασίας εκχύλισης και καθαρισμού δειγμάτων:

 

 • Σύστημα υγρής χρωματογραφίας – φασματομετρίας μάζας
 • 2 συστήματα αέριας χρωματογραφίας – φασματομετρίας μάζας
 • Ατομική απορρόφηση – συνδυασμένη με φασματομετρία μάζας (ICP - MS)
 • 1 σύστημα αέριας χρωματογραφίας
 • 1 συστήματα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης
 • Αυτοματοποιημένο σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (TOXIS)
 • 3 αυτοματοποιημένα πλήρη συστήματα ανοσοενζυμικής ανάλυσης ELISA φασματοφωτόμετρα
 • Συστήματα μοριακών τεχνικών (PCR, Capillary Electrophoresis)
 • 1 Χημικός αναλυτής
 • Σύστημα ανοσοφθορισμού (Evidence)

Μικροεξοπλισμός:
Φυγόκεντρους, κονιορτοποιητές τριχών και οστών, υδατόλουτρα, πεχάμετρα, συστήματα υπέρηχων, ανακινιτές συστήματα απόσταξης εν κενό, εξάτμισης με άζωτο, φούρνους, επωαστήρες, κ.α.

 

 • ICP - MS
 • GC - MS SHIMADZU 2010 GC - MS 2010 SHIMADZU Auto sampler AOC - 5000: SPME - Headspace
 • ICP - MS THERMO
 • GC - MS GC - MS SHIMATZU 2010 AOC - 20i
 • Συσκευη Εκχυλησης
 • Παγκος εργασιας Φασματοφωτόμετρο, φυγόκεντρος
 • LC-MS Σύστημα LC-MS της Shimadzu
 • Αναλυτικα μηχανηματα Σύστημα HPLC και σύστημα GC
 • 2012-02-08 13.09.35
 • Dimension Σύστημα dimension της Siemens
 • Παγκος εργασιας Ρότορας εξάτμισης
 • 2012-02-08 13.13.37
 • Παγκος εργασιας Χώρος αποθήκευσης στερεών αντιδραστηρίων, κλίβανος, φασματοφωτόμετρο
 • 2012-02-08 13.15.40
 • ABBOTT Συστήματα ABBOTT της AXSYM
 • Παγκος εργασιας Συστήματα ομογενοποίησης και λυοφιλισμού, ζυγοί ακριβείας 4ου και 2ου δεκαδικού
 • Παγκος εργασιας pH-μετρο, σύστημα μηχανικής εκχύλισης, φυγόκεντρος κενού
 • Παγκος εργασιας Επωαστικός κλίβανος, φυγόκεντρος
 • Ζυγός ακριβείας Ζυγός ακριβείας 4ου δεκαδικού
 • Ultrasound Σύστημα υπερήχων
 • Παγκος εργασιας Φασματοφωτόμετρο UV, φυγόκεντρος
 • Dionex + Randox
 • Evindence Investigator Σύστημα Evidence Investigator της Randox
 • GC-MS Σύστημα Αέριας Χρωματογραφίας - Φασματομετρίας Μάζας
 • LC-MS Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας - Φασματομετρίας Μάζας
 • LC-MS Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας - Φασματομετρίας Μάζας
 • Υδατόλουτρο
 • Απαγωγός Σύστημα SPE, σύστημα εξάτμισης υπό στρώμα αζώτου
 • Πάγκος εργασίας Φυγόκεντροι
 • 2012-02-08 12.59.48