Εργαστήριο Τοξικολογίας & Εγκληματολογικής Χημείας

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή

GreekEnglish(Australia)

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

 

  • Εξέταση και διερεύνηση βιολογικών δειγμάτων για την πιστοποίηση της πρόσφατης ή χρόνιας κατάχρησης ναρκωτικών ή φαρμακευτικών ουσιών και έκθεσης σε φυτοφάρμακα.
  • Ανάλυση υπολειμματικών φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα.
  • Μετρήσεις φαρμακοκινητικής.
  • Μοριακές τεχνικές (DNA) για την διερεύνηση εγκληματολογικών περιστατικών και ταυτοποίησης ατόμου.
  • Τεστ πατρότητας.