Εργαστήριο Τοξικολογίας & Εγκληματολογικής Χημείας

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή

GreekEnglish(Australia)

Ελληνική Εταιρία Τοξικολογίας

Η Ελληνική εταιρία τοξικολογίας από το 1998 κάθε δύο χρόνια διοργανώνει το εθνικό συνέδριο τοξικολογίας και ιατροδικαστικής. Το 2002 πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης με διοργανωτές το εργαστήριο τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

  • OLD AFISA