Εργαστήριο Τοξικολογίας & Εγκληματολογικής Χημείας

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή

GreekEnglish(Australia)

Καλως ηρθατε στο Εργαστηριο Τοξικολογιας

 

Το Εργαστήριο Τοξικολογίας και Εγκληματολογικής Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ιδρύθηκε το 1983, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και κλινικές ανάγκες σε όλο το φάσμα της σύγχρονης Τοξικολογίας προωθώντας παράλληλα την ανάπτυξη της σύγχρονης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πεδία Ιατροδικαστικής Τοξικολογίας, Κλινικής Τοξικολογίας και επιμέρους κλάδους της τοξικολογίας.

 

Το Εργαστήριο Τοξικολογίας και Εγκληματολογικής Χημείας καλύπτει σε θέματα Τοξικολογίας ολόκληρη την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα  και άλλες περιοχές της Ελλάδας με αποτέλεσμα να εκτελείται σε αυτό ετησίως μεγάλος αριθμός αναλύσεων ναρκωτικών ουσιών και οινοπνεύματος καθώς και άλλων τοξικών ουσιών σε βιολογικά δείγματα και πειστήρια.

 

Στο εργαστήριο λειτουργόυν:

 

  • Τμήμα Τοξικολογίας,

  • Τμήμα Εγκληματολογικής Χημείας,

  • Τμήμα Μοριακής Τοξικολογίας

  • Τμήμα Αναλυτικών τεχνικών χρωματογραφίας-Φασματομετρίας

  • Τμήμα διαγνωστικής κλινικής τοξικολογίας

  • Τμήμα τροποποίησης ξενοβιοτικών