Εργαστήριο Τοξικολογίας & Εγκληματολογικής Χημείας

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή

GreekEnglish(Australia)

Ανακοίνωση μαθήματος Τοξικολογίας (Β’ Εξάμηνο 2016)

 

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φοιτητές που έχουν αναλάβει εργασίες στο μάθημα Τοξικολογίας, ότι εφόσον το επιθυμούν μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω το θέμα της εργασία τους σε δημοσιεύσιμη μορφή (Review) για ξενόγλωσσο περιοδικό, εννοείται με τη συμμετοχή τους.

Περισσότερες πληροφορίες κατά τη διάρκεια των διαλέξεων ή στα τηλέφωνα 2810-394660/394777 .